Zavedení norem ISO 9001:2008

Společnost splnila a zavedla úspěšně normy integrovanému systému řízení.


Pro zajištění integrovaného systému, jeho udržování, rozvoje a neustálého zlepšování jsou ve společnosti NF Marketing Group s.r.o. zavedeny následující normy a Vedení společnosti se plně ztotožňuje se zásadami EN ISO 9001.:2008, EN ISO 14001:2OO4 a ISO/IEC 27O01:2OO5

 

 

 

Kontaktní informace

N&F Marketing Group s.r.o.

Lannova 8 
Prague 1, 110 00 

Mobile: +420 725 725 860 369 
Phone line: +420 295 562 101
E-mail: spoluprace@nfmarketing.cz 
              gdpr@nfmarketing.cz